Definisi Penanda Wacana

Penanda wacana merupakan perangkai ayat untuk menentukan perkaitan atau kesinambungan antara satu idea dengan satu idea yang lain dalam ayat atau perenggan. Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan.Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap.




wacana:
1. Bersinonim dengan ucapan: percakapan,pertuturan,perkataan.

2. Dalam konteks pemikiran bersinonim dengan pidato,khutbah,ceramah,syarahan surat,artikel,novel,cerpen.


No comments:

Post a Comment